NYMODERNISM

Blogg om vetenskap och kultur

Homo cyberetis

Här en ny — och faktiskt optimistiskt menad — benämning på det framväxande mänskligheten.

Efter Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis, Homo sapiens, Homo ludensHomo cyberetis.

Jag framhåller detta eftersom Johan Huisingas postmoderna, intellektuellt tämligen förvirrade människa har övergått till den moderna, cybernetiska informationsmänniskan. Alltid grundläggande skeptisk, alltid infosökande och i synnerhet sanningssträvande — och medveten om att större sanningar tenderar att bortkollras av andra intressegrupper (läs: politiskt och massmedialt tacksamma frågor).

Eller som professor Ioannidis skriver i den peer reviewade länken:

In this framework, a research finding is less likely to be true when the studies conducted in a field are smaller; when effect sizes are smaller; when there is a greater number and lesser preselection of tested relationships; where there is greater flexibility in designs, definitions, outcomes, and analytical modes; when there is greater financial and other interest and prejudice; and when more teams are involved in a scientific field in chase of statistical significance.

Och den som vill invända mot Ioannidis redan erkända slutsatser, kan ta en diskussion med mig.

Eventuella korrigeringar av latinet mottages tacksamt. Ty jag kan inte ett smack latin emoticon

[Tillägg 2010-10-09: DN om AGW efter Köpenhamnsdebaclet / Tillägg 2: Bevis för att alla med omdömet i behåll kunde avgöra från början att svininfluensan var en hysteriskt uppblåst ballong. Och efter detta visade det sig naturligtvis att svininfluensan var ännu mindre dödlig än tidigare uppskattningar (rapport 1, vilken bekräftades av rapport 2). Läs också denna artikel från DN: Var svinet en anka?]

/ Rickard Berghorn

Single Post Navigation

One thought on “Homo cyberetis

  1. Afrikas öknar minskar men afrikadiktatorer vill omdefiniera vad öken innebär. Med den definition som FN har idag (förmodligen efter påtryckning från afrikas diktatorer) är Öland halvöken.
    Trenden nu är att öknen blir grönare. Förgröningen har något förenklat tre orsaker. Den första är att en ökande koldioxidhalt i atmosfären gör att växtligheten gynnas, den andra att den generellt högre temperaturen, framför allt i kallare områden, gör att växtsäsongen förlängs. Den tredje anledningen står människan mer direkt för: vi har blivit bättre på att sköta marken. Mer konstbevattning, bättre traktorer och konstgödsel gör att man på ett effektivare sätt kan få större skördar, säger han. Bättre teknik för att borra brunnar gör också att ytvattnet ligger kvar och kommer den naturliga växtligheten till godo. Även lokala trädplanteringsprojekt tror forskarna har en bestående betydelse. Ytterligare en mänsklig förklaring till grönare öknar är förändringar i var vi lever. I Kina har de senaste årtiondenas massflytt från landsbygden in till städerna gjort att trycket på jordbruksmarken minskar och landskapet får chans att återhämta sig.
    På andra håll leder inre oroligheter till att stora grupper tvingas på flykt, till exempel i Sudan, och tar då den ofta hårt betande boskapen med sig.
    Bra konkret bevis här:
    http://www.forskning.se/webbtv/webbtv/gronareoknar.5.2cf6fb2c11cbe04fef18000979.html

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s