NYMODERNISM

Blogg om vetenskap och kultur

Archive for the month “januari, 2011”

Rumpnissar De Luxe: Två tips

Två små tips, förresten, med anledning av förra posten. Det finns numera en framgångsrik parodisajt, som är på god väg att gå om VoFs egna sajt i Googles rankning. Här kan man läsa hejdlösa formuleringar som "Sven Ove Hansson, traktor i filosofi från KTH" och "Jesper Jerkerts naiva tro, baserad på pianokunskap, på folkbildningens ofelbarhet". Styrelsemedlemmen Jerkert är nämligen huvudsakligen utbildad i — musikvetenskap. Dock har han någon liten civilingenjörsutbildning där också, men det är oklart om det ger honom kompetens nog att döma i frågor angående medicinsk forskningsmetodik eller kvantfysik. Om man nu ska uttrycka sig milt ironiskt.

I takt med att föreningens inkompetens blivit allt mer uppenbar, har det också blivit allt mer populärt att driva med dem. Ulf Brånel myntade förra året benämningen "rumpnissar" på dessa virriga debattörer, anspelande dels på deras trollaktiga beteende i nätdiskussioner, dels på deras främsta debatteknik: ett ihärdigt ifrågasättande av självklarheter och att reflexmässigt begära "referenser" också när de redan känner till dem själva. VoFordådå? (Tyvärr ger det inte ett sådant intellektuellt intryck som rumpnissarna hoppas på, väl illustrerat i en klassisk VoF-parodi.) Lästips: Brånels Att tukta en rumpnisse.

Edit 2011-01-06: Lägger till kommentar om klassisk VoF-parodi.

/ Rickard Berghorn

Annonser

VoF gör bort sig — igen

Här en nyhet, som gick nästan spårlöst förbi i TV, radio och tidningar, och av mycket goda skäl: Den ideella föreningen Stockholmsinitiativet fick priset Årets Förvillare 2010 av vår älsklingsförening Vetenskap och Folkbildning. Detta var nu inte oväntat eftersom Stockholmsinitiativet (SI) har Uppsalainitiativet (UI) som "huvudfiende", och UI består nästan uteslutande av VoFare själva. Om VoF var en förening med integritet skulle man naturligtvis inte ge priset till SI — det saknar helt enkelt trovärdighet.

En av UI:s centrala företrädare är Per Edman, som också sitter i VoFs styrelse. Detta trots att han saknar naturvetenskaplig utbildning och bara kan titulera sig datortekniker. Men det är tydligen fullt tillräckligt i dessa kretsar för att ge en person uppdraget att för hela Sverige tala om vad god forskning är och hur den ska bedrivas. Skrattretande nog var det just Per Edman som VoF angav som kontaktperson angående förvillarutnämningen i sitt pressmeddelande… Det säger också en del om vem som varit drivande vid utnämningen.

Att VoFs utnämning är rent trams ser man redan i inledningen till motiveringen: SI benämns som en "lobbyorganisation". Med detta avser Edman & Co att SI skulle företräda intressen inom exempelvis oljeindustrin. Vilket är märkligt eftersom SI är just en ideell förening utan politiska eller kapitalistiska kopplingar, och VoF kan inte belägga sitt påstående eftersom det inte finns något som skulle tyda på det. Men nu är miljötöntar i stil med Edman omtöcknade av konspirationsteorier och tycker sig ana lömska storkapitalistiska sammansvärjningar bakom varje miljöskeptiker. Miljötöntar är alltid snara med att anklaga klimatskeptiker för att syssla med konspirationsteorier, men sanningen är tvärtom den, att det är miljötöntarna själva som är mest förtjusta i den sortens förvillelser.

Tacksamt nog har SI förstått det bästa sättet att ta VoF på: att vara ironisk och distanserad. Förutom några avmätta bloggkommentarer har man hittills bara gjort en gliring på Newsmill mot amatörföreningen i fråga. SI kan istället gotta sig åt att Smålandsposten utnämnde deras företrädare Maggie Tauerschöld Crusell till Årets Kvinna, och deras blogg The Climate Scam till Årets Blogg. I motiveringen kan man läsa:

Smart, sund och stilistiskt skicklig kvinna som driver välbesökta bloggen The Climate Scam. I lugn, saklig och ödmjuk ton och ofta med en glimt i ögat tar hon och hennes tre medskribenter upp kampen mot domedagsprofeterna och blottar gigantiska luckor i klimatalarmisternas resonemang. Styrkan hos MTC och de andra i TCS är att de — trots ständigt elaka påhopp från alla håll — vidmakthåller en god ton i samtalet och inte hemfaller åt sarkasmer, ilska och övertramp.

*  *  *

Stockholmsinitiativet verkar för en "klimatrealistisk" debatt i miljöfrågan, d.v.s. kritiserar det som är uppenbart för alla vetenskapligt allmänbildade med sunt omdöme: att klimatdebatten är onyanserad, enkelriktad, aggressiv, bitvis mycket överdriven och i synnerhet starkt politiserad. Detta leder förstås dels till att få vågar vara öppet kritiska, och dels till att miljöforskningen i sig blir onyanserad, enkelriktad och politiserad. Det är ju just den forskningen som uppmärksammas och blir bäst finansierad. Kort sagt har miljöforskningen alla kännemärken för dålig forskning, enligt John Ioannidis klassiska undersökningar, som numera tillhör standardläsning i forskarutbildningar. I Why Most Published Research Findings Are False skriver han exempelvis detta:

In this framework, a research finding is less likely to be true when the studies conducted in a field are smaller; when effect sizes are smaller; when there is a greater number and lesser preselection of tested relationships; where there is greater flexibility in designs, definitions, outcomes, and analytical modes; when there is greater financial and other interest and prejudice; and when more teams are involved in a scientific field in chase of statistical significance.

/ Rickard Berghorn

Post Navigation