NYMODERNISM

Blogg om vetenskap och kultur

Archive for the category “Nördarnas Paradis”

Ack ja, kommunikationen slinter…

I förra posten kritiserade jag Vetenskap och Folkbildnings allmänna brister i kommunikationen med omvärlden, och gav som exempel en artikel som Rikard Enberg skrivit i föreningens blogg. Detta kom till Rikards kännedom, varför han såg till att bekräfta praktiskt taget all kritik jag formulerat. Dels svarade han med insinuationer och påhopp; det är en tradition inom VoF att ge sken av att ingen kritiker av föreningen är seriös eller uppriktig i sin kritik, utan dessa personer misstänkliggörs genomgående för att ha dolda och lömska motiv. Dels förstod Rikard Enberg inte ens vad kritiken mot hans resonemang gick ut på. Eländet står att läsa i kommentarsfältet till hans bloggartikel.

Det ska i övrigt förtydligas att jag inte påstår att parapsykologiska fenomen existerar, ty det gör de med största sannolikhet inte; detta är en ren principdiskussion.

Hur som helst, Rikard skrev också ett längre "förtydligande" till sin artikel. Det finns inget för mig att kommentera i den texten, eftersom den bara upprepar exakt samma resonemang som i artikeln, bara mer mångordigt. Däremot kan man vara observant på hans slutkläm:

Min beskrivning var möjligen väl kortfattad men min mening var inte att förklara exakt hur det fungerar. Kanske hade det varit bättre att bara skriva ”man kan visa att” istället för att ge en så kortfattad beskrivning. Jag funderar på att uppdatera texten med en något utförligare förklaring.

Varför inte bara rycka på stoltheten och prestigen, och erkänna att ursprungsresonemanget var fel?

Hur svårt Rikard än har att medge att han har fel, är saken egentligen ganska enkel: Entanglement är ett kvantfysikaliskt fenomen, där två tidigare ihopsatta partiklar uppvisar samma egenskaper hur långt ifrån varandra de än befinner sig. Om man kan konstatera att den ena partikeln har spinn i en viss riktning, vet man också i vilken riktning den andra partikeln nu spinner. Det finns ingen kommunikation eller informationsöverförelse mellan dessa båda partiklar, utan det är något som bara inträffar samtidigt, av en så att säga matematisk nödvändighet.

Detta märkliga fenomen existerar och är verifierat genom experiment, och Rikard förnekar det inte. Däremot är han fixerad vid att det måste finnas någon kommunikation mellan partiklarna för att parapsykologiska fenomen ska vara möjliga, eftersom han utgår ifrån att parapsykologiska fenomen nödvändigtvis handlar om informationsöverföring från en hjärna till en annan. Det entanglement innebär i ett parapsykologiskt sammanhang, är istället att samma tanke eller upplevelse skulle kunna uppstå samtidigt i två skilda hjärnor. I princip är detta faktiskt inte mer gåtfullt än att Alice ser att den partikel hon har visar spinnriktning uppåt, och därför också vet vilken spinnriktning Bobs partikel visar.

Men försök förklara detta för Rikard Enberg. Det är förmodligen meningslöst — och om han pressas på detta leder det bara till tuppjuck, hysteri och vilda anklagelser från Rikard själv och hans VoF-polare, som strömmar till för att rädda hans stolthet och "auktoritet". Så har det varit innan, och inget tyder på att VoFarna har blivit bättre i sin vetenskapskommunikation.

EDIT 2011-11-10: Smärre justering, förtydligande.

/ Rickard Berghorn

Ännu en VoFistisk dumhet

De som följt denna blogg genom åren, har förstått att medlemmarna i föreningen Vetenskap och Folkbildning — såväl i styrelsen som bland gräsrötterna — är en märklig samling personer, med en milt sagt bristfällig förmåga att kommunicera sina budskap. De utger sig för att vara experter på vad "troende" tycker och tänker, men missar genomgående måltavlan eftersom de sitter fast i fördomar och myter. Resultatet blir frustration från båda sidorna, och inte sällan att VoF försöker vinna debatterna genom personangrepp och hånfullheter.

I somras blev detta extra tydligt, när VoF anordnade ett jippo i Almedalen för att "bevisa" att homeopatiska medel är kvacksalveri. Man såg till att dricka långt över den rekommenderade dosen av ett homeopatiskt sömnmedel, Coffea Alfaplex, och kallade det för ett självmordsförsök. Problemet är bara att ingen homeopat har påstått att Coffea Alfaplex eller något annat homeopatiskt medel är möjligt att överdosera (ref 1, ref 2) — och vi vet att det också finns konventionella mediciner som inte går att överdosera. VoFs självmordsförsök bevisade eller motbevisade med andra ord ingenting, och deras argumentering bestod av pajkastning. (En paj som tacksamt nog landade i VoFs eget ansikte, när en tydligt alkoholpåverkad Christer Fuglesang strax efter "självmordsförsöket" sluddrade sig igenom en tv-sänd debatt. Han sov nog mycket gott den natten, med helgonglorian på sned.)

På föreningens blogg finns idag ett utmärkt exempel på VoFarnas oförmåga till kommunikation: artikeln Kvantmekaniken stödjer inte parapsykologi. Där berättas att psykologiprofessorn Adrian Parker har luftat spekulationer om att det kvantmekaniska fenomenet entanglement kan vara ansvarigt för vissa psykologiska fenomen, som sorteras under kategorin parapsykologi. Detta är inte Parkers egen hypotes, utan har tidigare förespråkats av bland andra Dean Radin. Parker skriver:

Läsaren är kanske bekant med de märkliga "icke-lokala effekter" som förekommer inom kvantfysik (Vidral 2011). De handlar om ett par tidigare ihopsatta partiklar. Fast de kan befinna sig på flera mils avstånd från varandra ställer den ena partikeln omedelbart in sig på en ändrad rotation som man tvingar den andra partikeln till. Det är inte fråga om att kommunikation sker mellan partiklarna genom rummet, utan snarare om en grundläggande sammankoppling som finns i själva naturen.

Kopplingen till parapsykologin kan exemplifieras med denna förenklade beskrivning: Om en partikel har förmågan att ge upphov till en viss tanke eller upplevelse hos en person, är det hypotetiskt möjligt att den andra partikeln ger upphov till samma tanke eller upplevelse hos en annan person. Detta är bara en spekulation, och det finns inte tillstymmelse till empiriska belägg för att entanglement alls kan fungera på det sättet. Men det är inte fel att spekulera eller skapa hypoteser; och alla vetenskapligt framgångsrika teorier har ursprungligen bestått av just spekulationer och hypoteser.

Så hur vetenskapliga är VoFs företrädare när man viftar bort Adrian Parkers spekulation såsom varande pseudovetenskap? Kort sagt, inte alls. Artikelförfattaren har i vanlig VoF-ordning inte ens förstått resonemanget:

Poängen är att det inte går att överföra information med hjälp av denna sammanflätning ["entanglement"], så att åberopa detta för att stödja parapsykologiska teorier har ingen grund i verkligheten.

Vad beror det på? Säg att vi vill försöka skicka signaler med de korrelerade elektronerna. Då måste vi komma överens om något system för hur signaler är kodade med hjälp av elektronernas spinnriktningar. Låt oss säga att Alice skickar en elektron till Bob och behåller en annan elektron som är sammanflätad med den skickade. Hon vill skicka en bit information till Bob, där spinn upp betyder 1 och spinn ned betyder 0. Hon mäter att hennes elektron har spinn upp, och vet då att Bob kommer att mäta att hans elektron har spinn ned. Men det finns inget sätt för Alice att bestämma åt vilket håll hennes elektron ska spinna.

Såhär: Det är inte nödvändigt att Alice måste kunna bestämma åt vilket håll elektronen ska spinna. Poängen är att Alice kan ha en ögonblicklig kunskap om vilket håll också Bobs elektron spinner, även om de så skulle befinna sig tusen ljusår ifrån varandra. De behöver inte kunna kommunicera med varandra; men ifall den ena elektronen har möjligheten att ge upphov till en viss tanke eller känsla hos Alice, skulle Alice kunna veta att Bob i samma stund upplevde samma tanke eller känsla.

Som sagt, detta är en ren spekulation, och jag argumenterar inte personligen för att den stämmer. Det ska också framhållas att det inte ens finns några belägg för att parapsykologiska fenomen alls existerar. Men VoF har ännu en gång visat att de inte klarar av det de anser sig vara experter på: vetenskapskommunikation.

Not: Artiklarna på VoFs blogg ledsagas av denna text: "Åsikter som uttrycks i denna blogg är skribenternas egna och utgör inte på något sätt VoF:s officiella åsikter." Detta är förstås bara nonsens med tanke på vad som skrivs och informeras om där, och avsikten med påståendet är bara att göra föreningen immun mot kritik när någon av VoFs företrädare klantar till det.

Not 2011-11-01: Diskussionen om VoF, entanglement och parapsykologi fortsätter i nästa post.

/ Rickard Berghorn

Christer Fuglesang tar en dos sömnmedel (?) för mycket

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) hade ett jippo i Almedalen häromdan, som blev mycket uppmärksammat i media. Den här gången behövde jag inte ens anstränga mig för att skjuta föreningen i sank — det gjorde man utmärkt på egen hand, med god hjälp av Christer Fuglesang och några glas för mycket. Istället för att bevisa hur verkningslöst homeopati är, råkade man liksom bevisa raka motsatsen…

Dråpligheten med en sluddrande och obegriplig Fuglesang finns förstås dokumenterad på YouTube.

Jag tycker nästan synd om VoF vid detta laget. Efter år av klavertramp och kontroverser lyckades föreningen ordna till sitt största massmediala genomslag på länge. Och det föll genast pladask.

/ Rickard Berghorn

Konversation med Richard Wrangham

Det har nu gått över ett halvår sedan jag nämnde min privata diskussion med antropologen Richard Wrangham på denna blogg, så det känns dags att göra det jag utlovat: publicera Wranghams reaktion på min hypotes om varför människan förlorade sin päls. Han gav tummen upp och såg den som ett möjligt komplement till sin egen teori om samma sak, som han nämner kortfattat i mailet. Jag skickade honom först ett mail kl. 11:12 2010-07-20, där jag redogjorde för argumenten jag redan radat upp här på bloggen, och fick ett svar bara några timmar senare:

From: Richard Wrangham <xxxx@gmail.com>
To: Rickard Berghorn <rickard.berghorn@gmail.com>
Date: 20 july 2010 13:43
Subject: A comment about your food theory

Dear Rickard,

Thanks for this nice set of ideas. I am embarrassed to say that I did not know the Rogers et al paper: it makes a lot of sense, and I thank you for mentioning it. Their data fits the timing, broadly, as you say. The point about the danger of hair burning is fair. But in Catching Fire I focus more on the thermo-regulation angle. Briefly, I argue that although it pays to lose hair so that excess heat production can be lost more efficiently, allowing long-distance running etc, organisms have to have an insulating system for maintaining warmth when asleep or stationary. So when fire supplied the warmth for sleeping humans, they could afford to lose their hair. (It is just a few paragraphs in the last chapter. I don’t think anyone has suggested this before.)

I am not sure how to evaluate the benefits of reduced hair-burning against the benefits of increased heat loss. But clearly they would have worked in parallel, so perhaps there is no need to contrast them.

Any reaction?

Best wishes
Richard

Vi hade sedan en fortsatt diskussion i några mail, som jag inte vill publicera här och nu. Nu väntar jag bara nyfiket och ser om Wrangham väljer att ta upp idéerna, när han publicerar mer om sin teori framöver. Hur som helst inte illa för en student som blev grundligt hånad i för denna ”pseudovetenskap” i VoF Forum. Men det säger ju bara mer om VoF än mig själv, förstås 😉

/ Rickard Berghorn

EDIT 2012-11-06: Fixade till länkar (länkning till sidor på denna blogg får fel adress efter flytten från blogsome till wordpress).

Ny Newsmill-artikel

Först blev det en bloggning som gästskribent i Annika Dahlqvists Off Topic-blogg: Alla felaktigheter angående förvillarpriset. Dagen efter omarbetade jag den till en Newsmill-artikel: Vetenskap och Folkbildning måste dra tillbaka förvillarutnämningen till "Fettdoktorn". Den har nu i några dagar legat som #2 på listan över mest lästa artiklar.

VoFarna i kommentarsfälten har inte lyckats invända mot några av sakligheterna som kritiseras i de två textversionerna. Istället har några kommentatorer på Newsmill gjort tappra försök styra bort diskussionen från ämnet och sakligheterna ner i  ad hominem-träsket. Det verkar dock ha avstyrts, och skitblajorna är bortmodererade.

Det kan kort nämnas att det för tillfället är något tekniskt fel på Newsmills modereringsfunktion, i alla fall i denna enskilda diskussionstråd. I och med att uppenbara brott mot Newsmills riktlinjer inte raderades, tog jag kontakt med firman i Varberg som sköter modereringen. Det visade sig där att anmälningarna inte nådde dem, och många av inläggen kunde inte ens hämtas manuellt. Detta var "mycket allvarligt" enligt administratören. Newsmills chefredaktör PM Nilsson skrev i mail att felet dock inte kan rättas till förrän på måndag.

/ Rickard Berghorn

Bloggmoderator hos Annika Dahlqvist

Doktor Annika Dahlqvist fick hjältestatus för ett antal år sedan, när hon introducerade LCHF-dieten i Sverige och vann betydelsefulla segrar mot "etablissemanget" och deras skräckpropaganda mot denna kost, som i stort går stick i stäv emot konventionella kostråd. Men Socialstyrelsen gav klartecken åt LCHF och förklarade att dieten överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet, och att det inte existerar någon dokumenterad skadlighet. (Utredningen handlade formellt om LCHF-kost till diabetespatienter, men om dieten inte är skadlig för denna patientgrupp, lär den inte heller vara skadlig för människor med normalt fungerande ämnesomsättning.) Doktor Dahlqvist blev "fettdoktorn" med hela svenska folket.

Men därefter gick det snett. Kvällstidningar och andra sensationsmedier älskar de trenne rollerna Hjälten, Skurken och Offret; och eftersom läsarna förväntas omväxling, lockar det ständigt journalister att omvärdera den tidigare hjälten till skurk, skurken till offer, eller offret till hjälte. Efter en tid med hjälteglorifiering av "fettdoktorn" kände sensationsmakarna behov av att störta henne från tronen. Hösten 2009 startades ett våldsamt mediadrev mot henne, eftersom hon kritiserade hysterin kring svininfluensan och den sammanhörande massvaccinationen. Enligt henne var svininfluensan inte mycket mer farlig än den vanliga säsongsinfluensan, och friska människor med bra immunförsvar hade ingen anledning att vaccinera sig. Dessutom förklarade hon att vaccinet var oprövat och att ingen visste vilka skadliga eller till och med dödliga biverkningar det kunde ge. Allt detta har hon sedan fått helt rätt i.

Eftersom svininfluensan inte var särskilt farlig, behövde alltså friska och sunda människor inte oroa sig. En väg att hålla sig vid hälsa är naturligtvis enligt henne att äta LCHF, varför hon samtidigt passade på att föra ut sitt dietbudskap. Detta förvrängde kvällstidningarna helt uppåt väggarna, genom att tillskriva Dahlqvist åsikten att LCHF ger ett slags superimmunsystem mot svininfluensan och andra infektioner, och påstod att hon avrådde från vaccination. Hon dementerade detta i sin blogg samma dag som det hamnade på löpsedlarna. Men inte desto mindre använde inkompetensföreningen Vetenskap och Folkbildning Aftonbladets artikel som underlag när de utsåg Annika Dahlqvist till Årets Förvillare 2009. Av VoFs motivering kan man utläsa att det var etablissemangets syn på svininfluensan som skulle gälla, ty om "hennes råd hade följts skulle influensan ha skördat fler dödsoffer".

VoF hakade på ett kvällstidningsdrev, och använde till och med kvällstidningsartiklar som underlag för en vetenskaplig bedömning. Dessutom har det visat sig att motiveringen inte håller på knappt någon punkt, sakligt sett, när man granskar den; exempelvis fanns det vid tiden för utnämningen inga empiriskt grundade siffror på hur många dödsoffer svininfluensan hade skördat. Tvärtom har det visat sig att dödsfallen inte var fler än under en vanlig influensaepidemi; och de länder som massvaccinerade hade inte heller lägre dödstal än andra. Därtill ger vaccinet uppenbarligen allvarliga och oförutsedda biverkningar, som en drastiskt höjd risk för narkolepsi.

Den internationella svininfluensahysterin med dess massvaccinationer (allt sannolikt framdrivet av en profithungrig läkemedelsindustri) är en kostsam skandal. VoFs insiktslösa och amatörmässiga förvillarutnämning till Dahlqvist är också den skandalös, och bör helt enkelt dras tillbaka.

*  *  *

På grund av VoFs trakasserier har jag varit ganska aktiv som debattör på Annika Dahlqvists bloggar. För några dagar sedan kom vi i delo om hur man bäst förhåller sig till de ymnigt förekommande VoFarna i kommentarsfälten. Jag förespråkar en hård linje, där man kort sagt måste kräva respekt och saklig diskussion från dessa annars utsökt arroganta och tjafsiga nissar, som är mer måna om att skydda föreningens prestige, än att hålla sig till sanning och saklighet. Annika har klagat på att jag varit för aggressiv; och jag har klagat på att hon varit för snäll och defensiv mot VoFarna.

Vi diskuterade problemet privat. Det oväntade resultatet blev att hon nu gjort mig till moderator för sin Off Topic-blogg, till stor del (men inte enbart) ägnad åt diskussioner kring VoF och förvillarpriset. Reaktionerna blev blandade: Å ena sidan kommentarer som "Berghorn är kung! Länge leve kungen!" och "En förbaskat bra idé!" och "Dr. Annika, nå ble jeg glaaaad. Veldig klok avgjørelse. For et team dere blir". Å andra sidan en rad upprörda rumpnissar, vars reaktioner sammanfattas i kommentaren "att utse den i särklass mest rabiata och oförskämda besökaren i en bloggs kommentarfält till moderator — det är det mest sanslösa jag någonsin sett i sammanhanget".

Jippi.

/ Rickard Berghorn

VoF talar öppet om nättrollning och hånstrategier

En av de främsta måltavlorna för denna blogg är som bekant föreningen Vetenskap och Folkbildning, som jag på goda grunder anser är en skamfläck på den svenska intellektuella kartan. De gör stora anspråk på att vara en elitorganisation med uppdraget att tala om för hela Sverige vad som gäller och inte gäller i vetenskapliga frågor, och vad som är god och dålig forskning; men i själva verket dras den med stora kompetensbrister i styrelsen — fem av tolv ledamöter saknar helt naturvetenskapliga meriter — och rena attitydproblem. Nu senast hoppade till och med Germund Hesslow av, eftersom han anser att föreningen sysslar med trakasserier och mobbning. Också nutritionisten Maria Lennernäs planerade hoppa av, men fick akut kalla fötter när uppgiften läckte ut på förhand.

En av föreningens dumheter är ymning förekommande trollning, det vill säga diskussionssabotering på nätet. Detta är ett välkänt problem för de flesta nätanvändare som hamnat i opposition mot föreningen. Att det är en allmänt omfattad strategi, och inte bara några enskilda medlemmar som tramsar sig, går att belägga. Det har till och med öppet uppmuntrats av moderatorer i VoFs forum. Saken diskuteras i tråden Tror ni på folkbildning? Mot slutet tillfrågas användaren UFA i sin egenskap av forummoderator:

"UFA, vad tycker du om skeptikertroll på woowoo-sajter? Är det bra, dåligt eller gör det varken till eller från? En del här har menat att förlöjligandet av woowoos fyller en funktion. Håller du med?"

UFA svarar att han ser "inget principiellt fel. Inte om det görs skickligt." Och ger sedan exempel…

Strax därefter gör Andreas Anundi — en av de mer framträdande VoFarna, och författare till en bok med den i sammanhanget ironiska titeln Skeptikerskolan — ett lika bisarrt uttalande: "Jag tycker att skeptikertroll kan ha en funktion, nämligen att de går så långt i sina absurda påståenden att de godtrogna blir — tada! — skeptiska".

Läs gärna hela tråden med sunt skeptiskt sinne, och ni hittar åtskilliga andra godbitar. Som exempelvis dessa uttalanden från styrelseledamoten Per Edman:

"Ett lyckat förlöjligande kan betyda att färre personer attraheras av det som förlöjligats. Jag vet inte om jag håller med om denna taktik, men Garvarn är en effektiv proponent av dess effektivitet." (Länk.)

Nakkonox: "Långsiktigt torde väl ett sakligt och metodiskt bekämpande vara bättre än ett raljerande dito?" Per Edmans svar: "Jag vill tro det, men jag är inte så säker. Varför tror människor på vansinniga saker? Är det på sakliga och metodiska grunder? Förmodligen inte. Så varför skulle sakliga och metodiska argument hjälpa?" (Länk.)

Simone: "Så man ska hålla med för att inte bli förlöjligad menar du? Vad förändrar det?" Per Edman svarar: "Det förändrar dina åsikter." (Länk.)

Läs och häpna. Här försöker styrelseledamöter och moderatorer knappt ens smussla med vad de verkligen tycker, tänker och förespråkar. Hade man glömt att forumet är öppet och googlingsbart?

/ Rickard Berghorn

Satirsajt publicerar min artikel

Det finns sedan årsskiftet ungefär en sajt på nätet, som satiriserar Vetenskap och Folkbildning. Den har väckt mycket ont blod hos rumpnissarna själva, dels eftersom den bitvis är mycket skarp och rolig, dels eftersom den rankas nästan lika högt av Google som VoFs egen sajt. Men satir är satir, och VoF har ingen anledning att tro eller kräva att de allena ska vara immuna mot drift och kritik. Eller kanske herr kommunist Sven Ove Hansson — "traktor i filosofi vid KTH" — tycker annorlunda?

Nu är inte allt skoj och drift på den sajten, utan där finns också mycket seriös kritik mot VoF. Min VoF-kritiska Newsmill-artikel har uppmärksammats där tidigare, men nu har texten uppdaterats och redigerats, och publiceras under rubriken Vetenskap och Folkbildnings styrelse präglas av kompetensbrist och politisk extremism. Jag tycker nog den gör sig bättre i detta kortare format; originalversionen var lite väl lång och späckad av fakta. Exempelvis borde ordförande Hanno Esséns böjelse för icke-konventionell vetenskap förtjäna en egen granskningsartikel.

/ Rickard Berghorn

Också Joacim Jonsson tramsar till det

Eftersom denna blogg ändå har litet fler läsare än några skriverier i Vetenskap och Folkbildnings diskussionsforum, så är det lämpligt att här besvara en kommentar som styrelseledamoten Joacim Jonsson (alias Devadatta) gjorde i forumet, angående min förra bloggning "Hanno Essén tramsar ihop en dementi". Dessutom kommer det då inte heller att utvecklas till en VoF-typisk idiotdiskussion, bara för att rumpnissarna medvetet misstolkar allt de vill misstolka.

Jonsson svarade på en kommentar som Hexmaster (styrelseledamoten Peter Olausson) gjort, där han förvrängt hej vilt om något icke-relaterat som han påstod att jag skrivit, bara för att kunna klämma ur sig något hånfullt att försöka karaktärsmörda mig med. Den bloggdiskussion han anspelar på — men förstås undviker att länka till — finns här. Mycket, mycket oseriöst, Peter Olausson — men också ytterligare ett exempel på hur ni VoFare i styrelsen och nedåt föredrar att "diskutera".

Hexmaster skrev: "Som ett tag trodde att devadatta var en truckförare i Dalarna :)"

Visserligen hittar han på saker om mig som saknar koppling till verkligheten, men just detta har jag inte sett. Var har han sagt det?

Verkar för övrigt som Aleph missuppfattat situationen och tror att Essén själv kommenterat på Climate Scam, trots att det uppenbart är någon som klistrat in ett svar via e-post.

Sedan fortsätter också han stilenligt med personangrepp och rent skitsnack, som det alltså inte finns någon anledning att citera här.

Håhåjaja. Hittar på saker om Joacim Jonsson? Det enda jag skrivit om honom är att han saknar högre vetenskapliga eller akademiska meriter. Och tyvärr är det ju tvivelsutan sant. Inte någonstans där han förekommer i skrift nämns några sådana meriter, inte ens i VoFs beskrivning av styrelseledamöterna. Jonsson tillhör med andra ord samma kategori av vetenskapligt icke-meriterade amatörer som Per Edman (datortekniker) och Peter Olausson (författare till en skeptisk bok), d.v.s. den nya yngre generationen av styrelse-VoFare.

Ja, Esséns dementi ser verkligen ut att vara kopierad från ett mail han skrivit — bra att få det påpekat. Men en svag dementi är en svag dementi, och om Hanno Essén själv skrev kommentaren i The Climate Scam, eller bara blev citerad av någon annan som mottagit mailet från honom, är naturligtvis av underordnat intresse. I alla fall om man väljer att diskutera huvudfrågan intelligent.

EDIT 2011-03-05: Citatet och diskussionen jag beskriver här ovan, fanns i tråden "Årets förvillare 2010: Stockholmsinitiativet" i VoF forum, men kommentarerna försvann snabbt därifrån efter att jag skrivit detta här ovan. Och dessutom utan att skäl ens angavs till raderingen, vilket annars är kutym i forumet. Märkligt beteende; och det är inte första gången sådant sker där med diskussioner om min VoF-kritik. Comments, rumpnissar?

/ Rickard Berghorn

Hanno Essén tramsar ihop en dementi

[Anmärkning: När jag skrev detta var jag inte observant på att Hanno Esséns dementi tycks vara kopierat från ett mail han skrivit. Det verkar alltså som om någon haft en mailväxling med Essén och sedan publicerade hans uttalande hos The Climate Scam. /Rickard]

Nionde februari i år bloggade jag om Uppsalainitiativet (UI), vilket skapade en del rabalder, speciellt när bloggen The Climate Scam såg till att uppmärksamma min text. Bitterheten och den tillkämpade hånfullheten bland byxlösa UI-företrädare var stor under någon veckas tid.

Hanno Essén — ordförande i föreningen Vetenskap och Folkbildning — dementerade till slut det texten hävdade, att UI:s företrädare i VoFs styrelse antagligen såg till att Stockholmsinitiativet (SI) blev utsedda till 2010 års Förvillare. Förutom att Essén knappast är korrekt i sin dementi, så valde han att framföra den på ett mycket märkligt sätt: nämligen undangömt i ett kommentarsfält i The Climate Scam, under en post som inte ens handlade om varken förvillarpriset eller VoF. Detta trots att anklagelsen redan hade framförts i betydligt öppnare sammanhang tidigare, i såväl den bloggen som på Newsmill.

Dementin var placerad så i skymundan, att det var ren tur att jag råkade hitta den. Någon hade överst i kommentarsfältet till denna post kopierat in hela texten från min bloggning om UI. Varför vet jag inte; men det gav i alla fall Hanno Essén tillfälle att kommentera följande:

Hej xxx
Din genomgång av de två initiativens akademiska meriter är intressant att läsa. Det är dock så att Uppsalainitiativet inte på något avgörande sätt påverkat VoFs styrelse i valet av förvillare. Det är SIs misstänkliggörande av riktig och seriös vetenskaplig klimatforskning som stör oss mest.

Esséns ordval om att UI inte på något avgörande sätt påverkade beslutet är intressant — fanns det alltså påtryckningar från det hållet? Annars är han naturligtvis inte okunnig om vem som ursprungligen skrev texten, så Esséns patetiska försök att insinuera att jag skulle ha postat den anonymt kan lämnas därhän. Dessutom går det säkert att belägga att det inte var jag, genom IP-nummer inte minst.

Mitt svar till Essén som jag igår lämnade lite längre ner i kommentarsfältet, räcker som svar till honom också här:

Vad du som VoFs ordförande säger här är naturligtvis inte särskilt intressant, med tanke på den jävsposition du innehar. Om ni vore lite mer professionella och insiktsfulla, skulle ni förstås under rådande omständigheter inte ha givit priset till SI. Eller för den delen ange Per Edman (UppsalaInitiativet) som kontaktman angående priset. Att denne datortekniker dessutom tillåts profileras som klimatexpert [hos] er, visar hur svårt ni verkligen har det med omdömet i styrelsen.

*  *  *

Angående Hanno "Evighetsmaskinen" Essén, bara några ord om en annan affär. I min Newsmill-artikel (12/1, 2011) uppmärksammades för första gången Esséns förkärlek för icke-konventionell vetenskap, i synnerhet hans egen teori om kall fusion. Någon knapp vecka senare kontaktade NyTeknik honom angående kall fusion och frågade ut honom om just sin egen teori (se artikeln 21/1). Han lyckades inte ge ett särskilt seriöst intryck, varför chefredaktören Jan Huss strax därefter kommenterade saken i en ledare (2/2). Där ställde han den underförstådda frågan om Esséns intresse för kall fusion skadar Vetenskap och Folkbildning.

Det kan vara en ren slump, även om det verkar osannolikt; så jag väljer att tro det finns ett samband här. Även om någon på NyTeknik säkert kan förneka att man tog fasta på uppgifter i en artikel på Newsmill, eftersom de själva vill vara ensamma om sitt lilla "scoop". Jodå, så cynisk måste man vara, och så cynisk är jag emoticon

EDIT 2011-03-04: Språkputs. Ser också att rumpnissarna länkar hit från VoF-forum och anstränger sig blåa för att hitta saker att avhåna. Dock vågar ingen av dem längre skriva kommentarer här. Gott så.

/ Rickard Berghorn

Post Navigation