NYMODERNISM

Blogg om vetenskap och kultur

Archive for the month “augusti, 2011”

Varför ljuger Karin Bojs?

Karin Bojs är som bekant vetenskapsjournalist på DN och redaktör för vetenskapssidan. I sin krönika 28/8 behandlar hon bl.a. den danske klimatforskaren Henrik Svensmarks teori om att kosmisk strålning bildar aerosoler i atmosfären, d.v.s. den sortens mikroskopiska partiklar som vattendroppar kondenserar runt och ger upphov till moln. Denna teori skulle i så fall förklara den sedan flera hundra år tillbaka iakttagna samstämmigheten mellan solcyklerna och Jordens klimat. Karin Bojs uttrycker sig sålunda:

Den globala uppvärmningen beror i sin tur till stor del på att människor släpper ut så mycket koldioxid och andra växthusgaser. Det är nästan alla forskare, som faktiskt arbetar med frågan, överens om. Att många andra personer har invändningar av politiska eller ekonomiska skäl är en annan sak.

Dock finns en liten grupp forskare som på allvar hävdar att förändringar i solens strålning skulle kunna stå för en betydande del av uppvärmningen. De föreslår ett komplicerat indirekt samband, där solens strålar samverkar med den kosmiska strålningen och påverkar molnbildningen, som i sin tur påverkar temperaturen på jorden.

Denna hypotes har nu undersökts i ett experiment kallat Cloud på europeiska partikelfysiklaboratoriet Cern utanför Genève. Resultaten, som publicerades i Nature i veckan, ger inte några belägg för det föreslagna sambandet mellan solstrålning och molnbildning. [Min kurs.]

Bojsan har gjort bort sig många gånger med sin osedvanligt opportunistiska vetenskapsjournalistik, men detta tar nog priset. Det Nature rapporterade var faktiskt den motsatta uppfattningen — det är mycket möjligt att sambandet finns:

Nature 25/8 2011:

CLOUD FORMATION MAY BE LINKED TO COSMIC RAYS

Experiment probes connection between climate change and radiation bombarding the atmosphere.

*  *  *

Läs själva artikeln här. Experimentet är inte avslutat ännu, men det preliminära resultatet visar att det kan finnas en koppling mellan kosmisk strålning och klimat. Men ditt klavertramp lär du väl inte kommentera, Karin Bojs; och än mindre rapportera i DN vad det preliminära resultatet av Cloud-projektet visade? Det passar ju helt enkelt inte den politiskt och ekonomiskt anstuckna AGW-frågan, som Bojsan så okritiskt har varit en av de flitigaste i Sverige att underblåsa, stick i stäv mot alla journalistiska dygder.

Edit 2011-08-31: Språkputs. I övrigt skickade jag mail till Karin Bojs själv + DN-redaktörerna Gunilla Herlitz, Åsa Tillberg, Björn Hedensjö och Anders Nordlund, för att tipsa om denna bloggpost. Som väntat undviker samtliga att kommentera något. Det brukar gå bra att få någon kommentar när man berömmer en tidning eller påpekar obetydliga faktafel, men när ett påpekande är obekvämt väljer man regelbundet den strategi som passar avsaknad av ryggrad bäst: förtigning.

/ Rickard Berghorn

Annonser

Post Navigation