NYMODERNISM

Blogg om vetenskap och kultur

Archive for the month “januari, 2012”

Humaniströrelsens historia — kommentarer och ref till artikel

Denna post innehåller kommentarer och referenser till en artikel av mig som publicerades hos Tidningen Kulturen 1 feb 2012: Rashygien och vetenskap som religion: Humaniströrelsens historia.

Ett slarvfel i texten bör påpekas: Svetozar Stojanović och Mihailo Marković beskrivs på ett ställe som ”tjecker”, men de var naturligtvis jugoslaver.

Främsta inspirationen till texten kom från en artikel av Jesús Alcalá i SvD 2010, där han redogjorde för rörelsens koppling till eugeniken. När jag fördjupade mig i ämnet kom mycket annat upp till ytan. Få personer lär t.ex. känna till att Mihailo Marković — humanistunionens ordförande under tio år — var en av Slobodan Miloševićs närmaste medarbetare under bosnienkriget. Det har också sällan uppmärksammats att humanistunionen blev till ett slags ateistisk propagandaorganisation först på 1970-talet, på grund av marxistisk och kommunistisk påverkan.

En journalist och debattör har använt sig av min research till två debattartiklar på Sourze. Jag har inget ansvar för hans (som jag anser) övertolkningar och hårdvinklingar av fakta, och tar avstånd från artiklarna.

Här följer mina referenser och kommentarer till texten, ordnade efter mellanrubrikerna. Mycket i artikeln är standardinfo som kan hittas i alla uppslagsböcker och övriga referensverk, resten noteras här.

Eventuellt kommer listan att utökas något de närmaste dagarna.

HUMANISM OCH ANTI-HUMANISM
Louis Althusser ansåg att ”antihumanism” var en mer saklig benämning på marxistisk humanism: [ref] [ref]
Karl Marx kritik av mänskliga rättigheter hittas bl.a. i Om judefrågan och Kapitalet avd. 7: [ref] [ref]

RÖRELSEN GRUNDAS
Charles Francis Potter, eugeniken och eutanasin: [ref] [ref] [ref] [ref]
Humanist Manifesto I: [ref]

JULIAN HUXLEY: HUMANIST OCH RASHYGIENIST
Julian Huxley och hans åsikter om eugenik: [ref] [ref] [ref]
Julian Huxley och humanistunionens stiftelsekongress: [ref] [ref]
Lista över mottagarna av Humanist of the Year: [ref]

PAUL KURTZ: MARXISM OCH DRÖMMEN OM EN VÄRLDSREGERING
Humanist Manifesto II: [ref]
Paul Kurtz och humanistunionens koppling till marxistisk humanism har undersökts av bl.a. Ralph Dumain: [ref]
Lista över humanistunionens ordföranden: [ref]
Mihailo Marković och hans nära koppling till Slobodan Milošević: [ref] [ref] [ref]
Om SANU Memorandum: [ref] [ref]

HUMANISTERNA OCH SKEPTIKERRÖRELSEN
Skeptikerrörelsen grundas, konflikten med Marcello Truzzi och pseudoskepticism: [ref] [ref]
Kritiken mot Edzard Ernst: [ref] [ref] — Exempel: ”Ernst et al.’s publication on chiropractic include repeated misuse of references, misleading statements, highly selective use of certain published papers, failure to refer to relevant literature, inaccurate reporting of the contents of published work, and errors in citation. Meticulous analysis of some influential negative reviews has been carried out to determine the objectivity of the data reported. The misrepresentation that became evident deserves full debate and raises serious questions about the integrity of the peer-review process and the nature of academic misconduct.”

Delar av kritiken står Ernsts tidigare kollegor för. Ernst förlorade 2011 sin professorstitel och anställning vid University of Exeter. Den officiella orsaken är kränkande uttalanden om prins Charles, men bidragande i minst lika hög grad är säkert all kritik som hopat sig mot honom under ett decennium.

Edzard Ernst och VoF: [ref] [ref]

SR:s Vetenskapsradion om Hanno Essén och skandalen kring E-Cat: [ref]

VoF och falskspelet med meriter: [ref] (artikel med referenser av Rickard Berghorn i Newsmill 1/12 2011).

Pedofildomen finns här: [ref]

EUGENIKEN LEVER KVAR
Jesús Alcalá refererar i sin artikel Levi Fragells tal vid invigningen av Appignani Center for Bioethics. Jag letade dock upp en utskrift av talet [ref — död länk] och andra uppgifter kring invigningen.
Transhumanisterna var inbjudna vid invigningen: [ref] (rtf-dokument)
Julian Huxley myntade begreppet transhumanism och definierade grunderna för rörelsens filosofi: [ref] [ref]
Christer Sturmark och Fragell förnekar humanistunionens historia: [ref]

/ Rickard Berghorn

Post Navigation