NYMODERNISM

Blogg om vetenskap och kultur

Archive for the month “januari, 2010”

Hur jag föregrep en ny Theory Of Everything…

Jag har just återinfört en post som jag började skriva 8 dec 2007 och fortsatte att arbeta på några månader därefter. Den kan läsas här: Ett anspråkslöst förslag.

Jag kallade posten så eftersom förslaget inte alls var anspråkslöst. Jag argumenterar där för att de fysikaliska fenomenen tröghet, massa och gravitation egentligen är termodynamiska effekter, och att en strikt termodynamisk beskrivning av allmän relativitetsteori kan bli det som överbryggar glappet mellan kvantfysiken och allmän relativitetsteori.

Jag höll härom dagen på att ramla av stolen, när jag fann att den holländske strängteoretikern Erik Verlinde just nu får mycket uppmärksamhet för nästan exakt samma hypotes, publicerad hos arXiv.org 6 december 2010 (finns att ladda ner som pdf här). Den enda skillnaden torde vara att han utgår ifrån teorin att universum kan beskrivas som ett hologram. Jag antar bara att kvantvärlden grundläggande sett är dimensionslös och att rumsdimensionerna uppkommer på en ”högre” nivå; men de båda synsätten verkar inte vara oförenliga.

I abstractet beskrivs uppsatsen med dessa ord:

Gravity is explained as an entropic force caused by changes in the information associated with the positions of material bodies. A relativistic generalization of the presented arguments directly leads to the Einstein equations. When space is emergent even Newton’s law of inertia needs to be explained. The equivalence principle leads us to conclude that it is actually this law of inertia whose origin is entropic.

Erik Verlindes hypotes var en av huvudnyheterna i senaste numret av New Scientists (20 jan 2010) och har diskuterats livligt på vetenskapsbloggar och sajter, bl.a. här och här. Verlinde själv har öppnat en blogg här, där han klargör och utvecklar sin hypotes.

Jag tog bort min bloggpost fram mot sommaren 2008 eftersom jag inte tyckte att alla trådar blivit tillräckligt väl sammanknutna, även om texten bara var att betrakta som en skiss. Å andra sidan är Verlinde själv tydlig med att han inte presenterar en färdig teori, utan bara pekar ut en riktning. Men jag fortsatte att fundera på idén och övergav den aldrig.

[Tillägg 2010-03-06: Erik Verlinde själv har kommenterat min text, och jag återger vår korrespondens i nästa post.]

/ Rickard Berghorn

ANDRA BLOGGAR OM: VETENSKAPFYSIKSVARTA HÅLRELATIVITETSTEORINALBERT EINSTEINUNIVERSUMASTRONOMIKVANTFYSIKKVANTMEKANIKERIK VERLINDETERMODYNAMIK

Homo cyberetis

Här en ny — och faktiskt optimistiskt menad — benämning på det framväxande mänskligheten.

Efter Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis, Homo sapiens, Homo ludensHomo cyberetis.

Jag framhåller detta eftersom Johan Huisingas postmoderna, intellektuellt tämligen förvirrade människa har övergått till den moderna, cybernetiska informationsmänniskan. Alltid grundläggande skeptisk, alltid infosökande och i synnerhet sanningssträvande — och medveten om att större sanningar tenderar att bortkollras av andra intressegrupper (läs: politiskt och massmedialt tacksamma frågor).

Eller som professor Ioannidis skriver i den peer reviewade länken:

In this framework, a research finding is less likely to be true when the studies conducted in a field are smaller; when effect sizes are smaller; when there is a greater number and lesser preselection of tested relationships; where there is greater flexibility in designs, definitions, outcomes, and analytical modes; when there is greater financial and other interest and prejudice; and when more teams are involved in a scientific field in chase of statistical significance.

Och den som vill invända mot Ioannidis redan erkända slutsatser, kan ta en diskussion med mig.

Eventuella korrigeringar av latinet mottages tacksamt. Ty jag kan inte ett smack latin emoticon

[Tillägg 2010-10-09: DN om AGW efter Köpenhamnsdebaclet / Tillägg 2: Bevis för att alla med omdömet i behåll kunde avgöra från början att svininfluensan var en hysteriskt uppblåst ballong. Och efter detta visade det sig naturligtvis att svininfluensan var ännu mindre dödlig än tidigare uppskattningar (rapport 1, vilken bekräftades av rapport 2). Läs också denna artikel från DN: Var svinet en anka?]

/ Rickard Berghorn

Sju sanningar

EDIT 2011-02-28: Bloggposten är raderad. Den publicerades första gången 2008-01-27 och har varit raderad och återinförd i omgångar. Den handlade om min period med psykiska problem, som tog slut i början av 2000-talet. Den är känslig dels för att VoFare med Garvarn i spetsen har missbrukat den för att misskreditera mig som person, långt efter att perioden upphörde, men också för att jag nämnde eventuellt känsliga uppgifter om min familj och släkt. Att den inte innehöll något som kan användas mot mig i VoF-konflikten kan intygas av alla som läst den; och jag skickar gärna texten per mail ifall mottagaren bara tydligt visar vem han eller hon är. Skriv till rickard.berghorn[snabel-a]gmail.com /Rickard Berghorn

Post Navigation