NYMODERNISM

Blogg om vetenskap och kultur

Archive for the month “juli, 2012”

När självklarheter är självklara

Alla ni som försmäktar i de postmodernistiska dimmorna, låt mig ge ett exempel på en sanning som inte kan och inte behöver betjafsas eller ifrågasättas: Du och jag är helt enkelt överens om att det bara finns en måne på natthimlen, och en sol på dagshimlen. Den som låtsas inte förstå att jag här med måne syftar på den måne vi alla ser utan teleskop på natthimlen (den givna postmodernistiska invändningen) sysslar med hyckleri medvetet eller omedvetet.

Kort sagt, jag kan utan problem avgöra att du uppfattar vissa saker på exakt samma sätt som jag. Allt annat är en intellektuell idiotdiskussion.

Alltså, min gode vän: Vi kommer inte ifrån att vissa uppfattningar är självklara människor emellan, och utan dessa självklarheter skulle vi inte kunna kommunicera. Alla vet faktiskt vad man syftar på, när man säger ”solen” eller ”månen”, eller när man säger att ”Jorden är rund”. Att vi alla sedan vet att Jorden egentligen inte alls är perfekt klotrund utan mer knölig och tillplattad, förändrar inte vår förståelse för påpekandet. Vi vet också båda vad antalet tre innebär. Annars kommer du att lära dig det när du lär dig grundskolematematik.

Detta är inte någon analys av eller förklaring till varför vissa påpekanden är självklara, men det visar tydligt att vissa påpekanden är det. Resonemanget kan kokas ned till detta konstaterande: Hur kommer det sig att jag kan veta så oerhört väl hur du tänker och uppfattar vissa saker? Därför att dessa saker är självklara.

/ Rickard Berghorn

Annonser

Karin Bojs havererar vidare

Karin Bojs förnekar sig inte, redaktör för DN:s vetenskapssida och producerar i den egenskapen något av Sveriges mest undermåliga vetenskapsjournalistik.

Enbart för att skapa fördomar mot dem som var kritiska till den erkänt omotiverade massvaccineringen mot svininfluensan, klumpar hon ännu en gång ihop dessa kritiker med de fnoskerier som antroposoferna och andra fundamentalistiska vaccinmotståndare står för. Detta är inte bara trams utan djupt ovetenskapligt och intellektuellt ohederligt. Karin Bojs var en av de mest inflytelserika i Sverige som promotade massvaccineringen mot svininfluensa, vilket som bekant ledde till att barn drabbades av narkolepsi samtidigt som någon lägre dödlighet inte har kunnat konstateras. Och därför ligger det i hennes intresse att sprida en vrångbild kring detta.

/ Rickard Berghorn

Post Navigation